Prosazování větší transparentnosti

Oblast
transparentnost

Jako místopředseda Evropského parlamentu je Telička rovněž členem Předsednictva Evropského parlamentu, což je orgán zodpovědný za všechna finanční, organizační a administrativní rozhodnutí týkající se Evropského parlamentu.

V této roli se Telička velmi angažuje za zlepšení transparentnosti a odpovědnosti, co se týče utrácení veřejných peněz. Proto přišel s reformou toho, jak poslanci zacházejí se svými příspěvky na všeobecné výdaje (GEA), které jsou určené na náklady kanceláří, jako jsou telefonní účty, vybavení a podobně. Nyní neexistuje žádná skutečná kontrola, zda jsou tyto peníze utrácené skutečně výhradně na tyto účely.

V této souvislosti byl Telička členem pracovní skupiny k reformě tohoto systému. Návrh, který připravil, měl povolovat externím auditorům, aby mohli kontrolovat výdaje jednotlivých europoslanců v rámci těchto náhrad. To by zajistilo větší přehled nad veřejnými rozpočty a europoslanci by byli více odpovědní. Naneštěstí jeho návrh narazil na odpor frakcí EPP, ECR a části S&D. Přesto zůstává zajištění větší transparentnosti na vrchních příčkách Teličkovy agendy.  

 

Sdílet