Ode dneška mohou obce žádat o proplacení instalace bezplatného vysokorychlostního WiFi připojení

V Evropské unii přibude veřejných míst, kde se budou moci zájemci připojit k vysokorychlostnímu WiFi připojení. A to bez poplatků i reklam. Projekt WIFI4EU nabízí až osmi tisícům obcí proplacení instalace a zprovoznění hotspotů. První kolo žádostí o příspěvek bylo právě odstartováno.  

Iniciativa, kterou odhlasoval Evropský parlament 12. září, chce řešit nízkou digitální kulturu určitých regionů, usnadnění zavádění elektronické správy a rozvíjení nových obchodních příležitostí. WiFi připojení, které obce v rámci tohoto projektu zavedou, bude zájemcům k dispozici na veřejných místech, jako jsou náměstí, parky, ale také knihovny, nemocnice nebo muzea. Přístupné bude bez jakýchkoliv poplatků a diskriminačních podmínek. 

“Tento projekt nebude určitě žádnou revolucí, jelikož by se měl týkat jen šesti až osmi tisíc komunit. Pořád ale v mnoha členských státech existují vzdálené oblasti, v nichž je digitální kultura relativně nízká. A právě projekt WIFI4EU by mohl vést ke změně,” vyjádřil se k iniciativě místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, jenž byl stínovým zpravodajem k návrhu tohoto projektu ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Od projektu očekává, že by mohl vést k takzvanému pákovému efektu, který by následně tlačil i na další města, aby i ona nabízela občanům kvalitní WiFi připojení. 

Telička ale zároveň dodává, že by měla být tato iniciativa jen dočasná. “Chápu to jako dočasný projekt, který by mohl pomoci s rozvojem digitální vzdělanosti a přinést nové zkušenosti řadě občanů. Neměl by být ale uměle prodlužován,”dodal Telička, “důležitá bude především vlastní iniciativa obcí a veřejných subjektů, které se budou chtít zapojit.” Na druhou stranu ale zdůrazňuje, že aby projekt dosáhl svých cílů, bude klíčová právě podpora evropských institucí. 

Na projekt byl určen rozpočet 120 milionů eur. Jednotlivé obce z něho mohou získat poukázku na 15 tisíc eur, kterou pak využijí na nákup a instalaci WiFi zařízení v centrech jejich veřejného života. Náklady na údržbu ponesou ale již samy. Bezdrátové internetové připojení musí poskytovat zdarma, bez reklam a nesmí sloužit ke shromažďování osobních údajů. Obce, které mají o poukázku zájem, se mohou registrovat již nyní na WIFI4EU portálu. Jen registrované subjekty budou mít možnost se o příspěvek ucházet. 

První výzva byla vyhlášena 15. května. Od tohoto data se mohou zaregistrované obce přihlásit do prvního výběrového řízení. První tisícovka poukázek bude pak rozdána na základě principu “kdo dřív přijde”. V úvahu se ale bude brát rovněž geografická vyváženost. V rámci první výzvy obdrží každý členský stát minimálně 15 poukázek, přičemž celková výše příspěvku pro jednu zemi nesmí přesáhnout 8 procent z celkového rozpočtu. Na čerstvě spuštěném portále se mohou registrovat rovněž společnosti, které se zabývají instalací WiFi hotspotů. 

V dalších dvou letech by pak měly následovat ještě čtyři výzvy. Projektu se mohou účastnit subjekty veřejného sektoru členských států EU, dále Norsko a Island, jakožto země Evropského hospodářského prostoru. Vybrané obce musí zajistit zprovoznění hotspotů do 18 měsíců od udělení poukázky. Připojení musím mít minimální rychlost 30 Mbit/s. Obec musí zajistit konektivitu a fungování sítě nejméně po dobu tří let. 

Program WiFi4EU představila Evropská komise jako součást takzvaného Telekomunikačního balíčku vydaného v září 2016. Rozšiřování veřejných míst, kde by se mohli zájemci připojit k vysokorychlostnímu WiFi připojení, by mělo být dalším krokem k vytvoření digitální unie. 

Více informací naleznete zde: https://www.wifi4eu.eu/#/home

Sdílet