Rada se na plénu Evropského parlamentu ani nepokouší o politickou debatu. To považuji za skutečné selhání, zdůraznil Telička

Během plenárního zasedání měly Evropskému parlamentu Komise a bulharské předsednictví Rady EU nebo prezident Evropské rady sdělit své představy k jednotlivým tématům, jimiž se bude zabývat summit EU ve dnech 22. a 23. března. Aspoň o tom byl Telička přesvědčený. “Očekával jsem, bohužel mylně, politickou debatu, místo toho jsme od předsednictví dostali jen všeobecně známý program zasedání,” vyjádřil se. 

Zatímco předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednesl projev, v němž představil a přiblížil důležité body, s nimiž Komise na zasedání půjde, bulharské předsednictví Rady jen přečetlo jednotlivé body agendy. “Musím se omluvit za svou naivitu. Opravdu jsem totiž očekával, že smyslem tohoto bodu na programu pléna je politická debata. Místo toho jsme obdrželi jen seznam témat, která se mají probírat,” vyjádřil se k přístupu Rady místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, “myslel jsem, že nám předsednictví Rady řekne, jaké jsou jeho priority, jakým způsobem analyzuje tu či onu situaci a problematická místa, jaké jsou jeho ambice pro uvedené zasedání.” 

Evropská rada, za posílení jejíž role je třeba i český premiér v demisi Andrej Babiš, je přitom tím orgánem, který již dlouhodobě nedokáže efektivně a včasně reagovat na problémy a výzvy, před nimiž EU stojí. Potřebný posun do jisté míry blokuje, resp. členské státy se blokují navzájem.  Neměla by proto jen poslouchat, ale měla by využívat příležitostí, během nichž může debatovat s jediným skutečně voleným orgánem Evropské unie, tedy Evropským parlamentem. Místo toho se ale omezuje pouze na přečtení seznamu témat. “Samozřejmě rozumím tomu, že zde není takový prostor na to, abychom mohli jít do detailů a něco z toho má svůj čas a místo. Nicméně to, že nám předsednictví nebo Tusk neposkytnou ani náznak politických postojů, považuji za skutečné selhání,” zdůraznil Telička. 

“Máme tady důležité otázky reformy EU, bezpečnosti i obchodu. Proč se jimi ve vzájemné interakci dostatečně nezabýváme? Přitom se jedná o věci, které bychom měli efektivně řešit,” vysvětlil Telička, “opravdu se omlouvám, ale tento přístup považuji za nepřijatelný. Chceme, aby docházelo ke skutečné politické debatě. Ne aby předsednictví Rady přišlo jen s jednotlivými body agendy. Ani nám nepřiblížilo a nevypíchlo své priority. Prostě nepředvedlo nic, co by vypadalo jako politická debata.” 

Spolu s Guyem Verhofstadtem vyzval Telička bulharské předsednictví, aby společně s Tuskem iniciovalo zařazení na program Evropské rady  záležitosti kolem ruského útoku na území Velké Británie a vyjádřil nepochopení s tím, že toto neiniciovala sama. “Vše nasvědčuje tomu, že Rusové použili chemickou látku a tedy zbraň na území EU. Očekával bych, že se k tomu Evropská rada na svém zasedání rovněž vyjádří,” dodal Telička, “jde o velmi zásadní otázku. Rada by měla ukázat, že se jedná o situaci, na níž je zapotřebí reagovat a pokud se předpoklady potvrdí, podniknout i konkrétní kroky. Místo toho však bulharské předsednictví ani neřekne, že by to chtělo řešit, ptát se britské premiérky a podobně.” Telička v závěru své řeči upozornil ale rovněž na to, že by se mělo jednat kromě sankcí i o vstřícných krocích k ruským občanům, studentům a vědcům. Jakkoliv se jedná o zásadní věc, uvedl to také jako příklad toho, co by mělo na plénu ze strany Rady při takových debatách zaznívat. Nikoliv administrativní výčet témat na programu.

 

Sdílet