Telička se setkal se zástupci ČESMADu a ministerstva dopravy. Probrali pozměňovací návrhy k balíčku mobility

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička uspořádal v pátek 9. března setkání s těmi, s nimiž spolupracoval při přípravě pozměňovacích návrhů k balíčku mobility. Zúčastnili se zástupci Ministerstva dopravy ČR i Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. 

Pavel Telička uspořádal toto setkání s cílem představit přítomným výsledné pozměňovací návrhy ještě předtím, než se o nich začne vyjednávat na úrovni Evropského parlamentu. Chtěl znát stanoviska účastníků a informace o tom, co pro ně bude v dalších krocích klíčové. Hovořilo se o vysílání pracovníků, kabotáži, odpočinkovém čase řidičů, o autobusových dopravcích, eurovinětě i zákazu odpočinku v kabinách vozů. 

Během briefingu se účastníci propojili skrze videokonferenci s Teličkovou asistentkou v Bruselu, která má právě legislativu Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch na starosti a přiblížila vývoj posledních dvou dnů, kdy nebyl Telička v Bruselu přítomný. Nastínila situaci kolem jednotlivým oblastí balíčku mobility i jeho pozměňovacích návrhů. Účastníci pak měli šanci vyjádřit se k jednotlivým pozměňovacím návrhům i k celkové legislativě balíčku. Věnovali se rovněž tomu, jaké pozice mají k jednotlivým oblastem další země a jejich europoslanci. 

“Balíček mobility je jedním z posledních legislativních balíčků, o němž se bude do konce tohoto volebního mandátu v Evropského parlamentu jednat. Proto logicky vyvolává větší pozornost, než kdyby se řešil třeba minulý rok,” uvedl Telička během setkání s dopravci, “situace je však o něco lepší, než jsem předpokládal. Nicméně v tuto chvíli jsou pro nás ještě některé frakce těžko odhadnutelné. A pozměňovacích návrhů je skutečně hodně.” 

“Jsme v pozici konstruktivního hráče, který může přispět k výsledné dohodě. Věřím, že máme velkou šanci pozměňovací návrhy prosadit,” dodal Telička, “v Evropském parlamentu bude tendence sledovat Radu. Bude navíc před volbami, což může hrát při vyjednávání rovněž významnou roli.” 

Za ČESMAD BOHEMIA dorazil zástupce generálního tajemníka Jan Medveď, za Ministerstvo dopravy ČR pak ředitel odboru silniční dopravy Pavol Baran, Jiří Veselý, jenž je pověřen vedením oddělení nákladní dopravy a SOD, a Petra Janošková z odboru zahraničních vztahů a EU. 

 

Sdílet