Pavel Telička je jako místopředseda Evropského parlamentu nově zodpovědný za lidská práva

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička dostal do svého portfólia další agendu. Nově se bude starat o oblast lidských práv. Ke změně kompetencí došlo během zasedání předsednictva Evropského parlamentu ve středu 13. prosince. 

Po listopadovém zvolení tří nových místopředsedů Evropského parlamentu byla přerozdělena některá portfólia. Došlo rovněž ke změně kompetencí Pavla Teličky, který bude nyní zodpovědný také za lidská práva. “Jsem rád, že se nám povedla tato výměna a mohu se v rámci svého portfólia věnovat právě oblasti lidských práv,” vysvětlil Telička, “na tuto problematiku jsem se ostatně zaměřoval již od počátku svého mandátu, nyní se však budu moci ve své činnosti opřít o pozici místopředsedy Evropského parlamentu.” 

Telička se chce v rámci nově nabytých kompetencí zaměřit zejména na východní Evropu, Írán a částečně Latinskou Ameriku, především Kubu. “Jedná se o oblasti, v nichž dochází k neustálému porušování lidských práv a svobod. Evropská unie musí být v této otázce pevná a neústupná. Nemůže slevovat ze svých základních hodnot,” dodal. O oblast lidských práv se bude dělit s italským místopředsedou Fabiem Massimem Castaldem, jenž byl do předsednictva zvolen během doplňující volby 15. listopadu a soustředí se na jiné části světa. „Myslím si, že se budeme s Fabiem dobře doplňovat, umíme si vyjít vstříc,” poznamenal Telička. 

Pavel Telička byl zvolen jedním z místopředsedů Evropského parlamentu v lednu 2017. Stal se tak součástí předsednictva, které rozhoduje o vnitřních organizačních záležitostech Parlamentu. Mandát získávají zvolení místopředsedové na dva a půl roku, ten Teličkův tudíž potrvá až do konce tohoto funkčního období - do května 2019. Do jeho místopředsednického portfólia spadá kromě lidských práv i oblast informatiky a telekomunikací, zastupování předsedy Evropského parlamentu v mnohostranných orgánech pro oblast bezpečnosti včetně NATO a OBSE, Akademie evropského práva v Trevíru a další. Jako člen několika pracovních skupin předsednictva Evropského parlamentu se podílí na řadě reformních kroků v oblasti financování a bezpečnosti.

Sdílet