Mexiko je pro EU důležitým strategickým partnerem, řekl Telička během setkání s mexickou delegací

Šesté kolo vyjednávání o modernizaci dohody o ekonomické a politické spolupráci mezi Mexikem a Evropskou unií odstartovalo v pondělí 27. listopadu v Bruselu. Během programu druhého dne se  nejen s účastníky mexické delegace setkal místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. 

Pavel Telička se sešel s delegacemi Mexika a Evropského parlamentu během úterního oběda, jenž se uskutečnil přímo v bruselské parlamentní budově. “Doufám, že modernizace dohody proběhne co nejdříve. Mexiko je totiž pro Evropskou unii důležitým partnerem, a to nejen v oblasti obchodu,” vysvětlil Telička, “současná podoba dohody je z přelomu století, a proto nutně potřebuje obnovit.” Nejen Mexiko, ale rovněž Evropská unie se totiž od doby, kdy vešla smlouva v platnost, podstatně proměnily. EU k sobě přibrala 13 nových členských států, prohloubila jednotný trh a zavedla společnou měnu. Mexiko se stalo dynamicky se rozvíjející světovou ekonomikou.

Byť se již zástupci EU a Mexika dokázali shodnout na oblastech zahrnujících usnadnění celních a obchodních opatření, dobrou regulaci, technické bariéry obchodu, digitální obchod či investice, stále zde zůstává několik složitých překážek, které se nedaří překonal. Jedná se především o oblast veřejné výroby, řešení sporů či zeměpisného označení. Mexiko bude muset rovněž posílit pravidla pro státní podniky. “Věřím, že se tyto překážky podaří co nejdříve překonat,” dodal Telička, “stávající dohoda byla úspěšná. My nyní musíme zajistit, aby své výsledky přinesla i její modernizace.” 

Mexiko je jednou z prvních zemí, s níž navázalo Evropské společenství diplomatické vztahy již před více než 50 lety a jedná se rovněž o první zemi Latinské Ameriky, se kterou Evropská unie uzavřela dohodu o ekonomické a politické koordinaci a spolupráci. V dnešních dnech existuje mezi Mexikem a Evropskou unií blízký a silný ekonomický bilaterální vztah a Mexiko je pro EU důležitým strategickým partnerem. 

Vyjednávání o nové podobě dohody bylo zahájeno v červnu minulého roku. Od té doby již proběhlo pět vyjednávajících kol. Ve dnech od 27. listopadu do 1. prosince se v Bruselu koná kolo šesté.  Cílem je rozšíření a prohloubení dohody takovým způsobem, aby lépe odrážela současnou mezinárodní situaci. 

Sdílet