EU je o krok blíž ke společné evropské obraně. Bezpečnost je nejdůležitější oblastí, v níž musí dojít k prohloubení integrace, reagoval Telička

Ministři obrany a zahraničí 23 členských států Evropské unie podepsali v pondělí 13. listopadu dopis, který umožňuje již v prosinci spustit proces bližší evropské spolupráce v bezpečnosti a obraně PESCO (Permanent Structured Cooperation on security and defence). 

Ministři obrany a zahraničí tak souhlasili s posílením spolupráce právě v oblastech bezpečnosti a obrany. Třiadvacet členských států EU se podpisy zavázalo ke zvyšování svých obranných rozpočtů tak, aby bylo možné splnit dohodnuté cíle. Země by měly sladit své obranné potřeby a směřovat je tak, aby se jejich možnosti vzájemně doplňovaly. Měly by rovněž podporovat spolupráci při výcviku a logistice. 

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini po podepsání dopisu sdělila, že se jedná o historický moment v oblasti evropské obrany a rovněž o počátek společné cesty signatářských členských států. Upozornila rovněž na to, že se právě povedlo něco, co ještě před jedním rokem bylo považováno za nemožné. Směrem k ostatním členským státům, které svůj podpis nepřipojily, adresovala možnost zapojení se i následně. 

“Bezpečnost a obrana jsou jedny z nejdůležitějších oblastí, v nichž je potřeba posílit spolupráci v rámci EU. Přijaté opatření je pro mě tedy vítaným krokem,” vyjádřil se k dnešnímu dopisu místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, “nejedná se pouze o fyzické teroristické útoky, hrozby stále častěji přichází rovněž z kybernetického prostředí, proto je bezpodmínečně nutné řešit také kybernetickou bezpečnost, na což se Unie v současné době již zaměřuje a já jsem jedním ze zpravodajů této problematiky ve Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku.”  Upozornil však, že se jedná jen o první krok a že nyní bude záležet na vůli a ochotě členských států své závazky dodržovat. 

PESCO je jak rámcem pro spolupráci mezi členskými státy, tak strukturovaným procesem, během něhož dochází k postupnému prohlubování spolupráce v oblasti obrany. V současné době se stává řídícím prvkem pro integraci v této oblasti. Každý z členských států, který si přál stát se součástí PESCA, nabídne své národní příspěvky, které by mohl pro posílení bezpečnosti udělat. Tyto národní plány se pak stanou subjekty pravidelného hodnocení. PESCO má mimo jiné podpořit vzájemnou spolupráci armád při nasazení. První konkrétní projekty by měly být představeny během prosince. Podle Mogherini jich doposud státy nabídly na padesát. 

 

Sdílet