Pavel Telička k bezpečnosti na evropských silnicích: Řidiči nemohou nechat své vozy bez dozoru, když nemají k dispozici dostatek bezpečných parkovišť

Evropský parlament řešil ve středu 4. října otázku bezpečnosti na evropských silnicích. Poslanci probírali nelegální migraci, organizovaný zločin i neschopnost členských států dodržovat evropskou legislativu. Během rozpravy vystoupil rovněž místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. 

Poslanci Evropského parlamentu debatovali během plenárního zasedání o otázce týkající se bezpečnosti na evropských silnicích, s níž přišel Tomáš Zdechovský. Ten během svého projevu upozornil především na incidenty ve francouzském Calais, kde se prostřednictvím čekajících kamionů chtějí nelegální imigranti dostat za hranice Velké Británie. Za Evropskou komisi vystoupila komisařka Věra Jourová, která upozornila na fakt, že nelegální migrace není jediným nebezpečím. V úvahu je totiž nutno brát rovněž organizovaný zločin, v rámci něhož se kradou vozy pro zisk. Pavel Telička však zdůraznil, že hlavní problémy evropské dopravy leží především v neschopnosti členských států EU dodržovat evropskou legislativu. 

“Nejsme tady, abychom diskutovali o tom, kdo napadá řidiče kamionů a proč,” řekl Telička na počátku svého projevu, “to by mělo být vedlejší záležitostí ve vztahu k dvěma důležitým věcem - na jedné straně jde o nedostatek bezpečných parkovacích míst, na druhé o neschopnost členských států dodržovat legislativu EU, která by měla platit.” Telička dále upozornil na to, že je nutné si uvědomit, za kamión a jeho náklad jsou zodpovědní právě řidiči, kteří však nemají k dispozici dostatek míst, kde by mohli bezpečně dodržovat předepsané překážky. 

“Existují pokyny Transevropské dopravní sítě, které jasně říkají, že by měly členské státy poskytovat bezpečné parkovací zařízení plus mínus každých 100 kilometrů. Také bych chtěl dodat, že Evropská unie požaduje po provozovatelích parkovacích míst, aby poskytovali informaci o jejich dostupnosti. Dodržování tohoto požadavku u členských státu je ale spíš smutným vtipem,” dodal Telička s tím, že tyto informace poskytuje jen osm členských států. Upozornil rovněž na to, že přestože se řešení tohoto problému požaduje především od Evropské komise, v popředí stojí spíš samotné národní státy. 

Telička v závěru rovněž připomněl, že velmi brzy bude odsouhlasena nová legislativa, ale stále chybí ta bezpečná parkoviště, bez nichž nemůže dojít k její implementaci. “Je realistické očekávat, že budeme moci tuto novou legislativu implementovat v dohledné budoucnosti, během několika příštích let, když členské státy nejsou schopné naplnit legislativu stávající? Když jsme neschopní poskytovat bezpečná parkovací místa, nemůžeme slepě požadovat, aby řidiči během svého odpočinku nechávali svá vozidla bez dohledu. Myslím, že tohle je něco, co bychom měli mít na paměti, až budeme vyjednávat a odsouhlasovat novou legislativu o mobilitě," vysvětlil v závěru.

Sdílet