EU zpřísňuje postup proti Maďarsku. Omezování základních práv a svobod nesmíme trpět, reaguje Telička

Evropská komise dala Maďarsku měsíc na to, aby revidovalo kontroverzní zákon o vyšším vzdělávání. Pokud tak neučiní, může čelit soudnímu řízení a vysokým pokutám. Na problematickou situaci upozorňovali právě Komisi i poslanci Evropského parlamentu za frakci ALDE, mezi nimiž nechyběl ani Pavel Telička. 

První fázi řízení proti Maďarsku zahájila Komise již na konci května, nyní ho posunuje na další úroveň. Pozměňovací návrh maďarského zákona o vyšším vzdělávání totiž podle ní omezuje právo na akademickou svobodu, právo na vzdělávání i právo na podnikání. Proto ve čtvrtek 13. července dala Maďarsku měsíční ultimatum, během něhož musí jeho autority předložit přijatelnou odpověď. Pokud ji Komise shledá jako neuspokojivou, pravděpodobně bude celou situaci řešit unijní soudní dvůr. 

Na znepokojivou situaci reagovali ve svém dopise určeném Komisi také poslanci Evropského parlamentu za frakci ALDE, v jejichž řadách je také Pavel Telička. “Jsme dlouhodobě znepokojeni autoritářskými tendencemi maďarského premiéra Viktora Orbána,” reagoval na konspirační zákon, “je absolutně nemyslitelné, aby členská země Evropské unie takto výrazným způsobem omezovala základní práva a svobody svých občanů, proto rozhodnutí Komise zpřísnit postup a posunout jednání na další úroveň vítám.” 

Komise zaslala Maďarsku dopis reagující také na další nový zákon, který je namířen proti neziskovým organizacím financovaným ze zahraničních zdrojů. Ten není podle ní taktéž v souladu s legislativou Evropské unie, jelikož výrazným způsobem omezuje svobodu shromažďování. Premiér Viktor Orbán se opakovaně střetává především s těmi organizacemi, které sponzoruje George Soros, americký miliardář maďarského původu, který je velkým kritikem současné maďarské vlády. Mimo jiné založil v Budapešti v roce 1991 Středoevropskou univerzitu, na níž má mít výrazné dopady výše zmiňovaná nová legislativa o vysokých školách. 

“Jedná se o zákon, který je součástí širší snahy premiéra dostat pod kontrolu fungující nezávislé instituce v zemi. Občanská společnost by ale neměla být přehnaně omezována účelovými zákony, které jdou ruku v ruce s Orbánovými autoritativními praktikami,” řekl Telička, “zatímco zákon o vysokých školách omezuje akademické svobody i právo na vzdělávání, nová legislativa o neziskových organizacích přináší mimo jiné rovněž omezení volného pohybu kapitálu, což je jedna z klíčových svobod Evropské unie. Proto by pro něj žádný z jejích členských států neměl vytvářet překážky.”

Sdílet