Evropský parlament odsouhlasil dohodu s Kubou. Telička uvítal v jednacím sále významnou osobnost kubánské opozice

Poslanci Evropského parlamentu ve středu 5. července odsouhlasili Dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou. Tu podpořili rovněž členové frakce ALDE, mezi nimiž nechyběl ani místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Ten před důležitým hlasováním přivítal v sále jednoho z koordinátorů kubánské demokratické opozice Pedra Fuentese Cida. 

Dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsali zástupci obou stran již v březnu minulého roku. Aby mohla vstoupit v platnost, musel ji schválit během svého plenárního zasedání Evropský parlament. Ten Dohodu v červenci odsouhlasil. Debata se stočila především k problematice dodržování základních lidských práv. Více informací naleznete rovněž zde.

“Situace ohledně lidských práv se na Kubě nezlepšuje. Počet politických vězňů se od minulého roku zdvojnásobil. Věřím, že tato dohoda otevře novou kapitolu vztahů mezi Evropskou unií a Kubou,” reagoval na pozitivní výsledek hlasování Telička, “byl jsem však zklamaný projevem vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federici Mogherini, v němž opomněla jakoukoliv zmínku o demokratické opozici na Kubě.”

Právě s kubánskou de facto opozicí je Telička dlouhodobě v kontaktu. Některé z jejích příslušníků pozval přímo na štrasburské plenární zasedání. Nakonec mohl přímo v sále přivítat jednoho z jejích koordinátorů. “Čas od času můžeme přivítat v naší galerii nejrůznější osobnosti. Dnes budeme hlasovat o dohodě s Kubou, proto mi dovolte, abych zde uvítal jednoho ze zástupců kubánské opozice, který musel strávit 16 let v kubánském vězení. Je jím jeden z jejích koordinátorů pan Pedro Fuentes Cid. Myslím, že tito lide si zaslouží, abychom je uznali,” představil důležitého hosta Telička. Poslanci poté přivítali Cida hlasitým potleskem.

Vztahy mezi Evropskou unií a Kubou řešil do této doby jen jednostranný společný postoj EU z roku 1996. Rozhodnutí o zahájení jednání o Dohodě přišlo v únoru 2014 a odstartovalo o dva měsíce později. Uzavřeno bylo v březnu roku 2016, kdy v Havaně podepsala Dohodu Mogherini a komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Bruno Rodriguez Parrilla.  

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou je vůbec první bilaterální dohodou, kterou mezi sebou představitelé Evropské unie a Kuby podepsali. Ostrovní stát byl navíc poslední zemí Latinské Ameriky a Karibiku, s níž neměla Evropská unie podepsaný žádný typ dohody. Přitom 20 členských států již s Kubou uzavřené dohody má a udržuje s ní dobré vztahy. 

Dohoda se zaměřuje především na tři základní oblasti spolupráce - na politický dialog, spolupráci v odvětvových politikách a na obchod. V rámci politického dialogu se chce věnovat především problematice lidských práv, zbraním, terorismu, drogám i rasové diskriminaci, xenofobii a nesnášenlivosti. V rámci odvětvových politik přináší Dohoda širokou škálu témat pro budoucí spolupráci od otázek právních až po oblasti sociální, enviromentální či ekonomické. Vytvoří také základní rámec pro obchod mezi Evropskou unií a Kubou. Snaží se mimo jiné o jeho usnadnění a o odstranění technických překážek.

Sdílet