Další krok k energetické bezpečnosti Evropy: Rada Evropské unie schválila návrh nařízení o dodávkách plynu

Na konci dubna se zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise shodli na finální podobě návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Na vyjednávání konečného textu se výrazně podílel také Pavel Telička, který se stal stínovým zpravodajem tohoto opatření za frakci ALDE v Evropském parlamentu. 

Nyní dosáhl návrh nařízení o bezpečnosti dodávek plynu nového úspěchu - jeho podobu schválila další klíčová instituce, jíž je Rada Evropské unie. Hlavními prioritami návrhu jsou zachování povinné regionální spolupráce, výměna informací mezi členskými státy a Evropskou komisí a transparentnost při notifikaci smluv, která je zásadní pro energetickou bezpečnost EU. Regulace by měla do budoucna zabezpečit státy Evropské unie v případě krizí, k jaké došlo v roce 2009 na Ukrajině. 

Návrh nařízení o bezpečnosti dodávek plynu byl vydán Evropskou komisí v únoru 2016. Jeho cílem je především posílit stávající regulaci, která pochází z roku 2010. Ta reagovala na plynovou krizi, kdy Rusko kvůli neshodám s Ukrajinou uzavřelo v roce 2009 plynové kohouty, které dodávaly na Ukrajinu zemní plyn. O několik dní později ovlivnil tento konflikt i další evropské země.  Některé státy jsou totiž dodnes silně závislé na dovozu zemního plynu, který tvoří až čtvrtinu veškeré energie spotřebované v EU, pouze z jednoho zdroje, případně skrze jedinou infrastrukturu. Právě to může v případě politického konfliktu či selhání infrastruktury ohrozit jeho dodávky. 

Nové nařízení tuto problematiku reflektuje a přináší podstatné změny. Snahou je především posílit spolupráci států na regionální úrovni, definovat tzv. chráněné zákazníky i zavést povinnost notifikace kontraktů, které svým objemem přesáhnout určitý limit. Tento návrh je pro Českou republiku klíčový, protože je do značné míry závislá právě na dovozu plynu z Ruska. Více informací naleznete zde.  

 

Sdílet