Pavel Telička reaguje během plenárního zasedání na Výroční zprávu za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě

Druhý den plenárního zasedání ve Štrasburku, které se koná ve dnech od 15. do 18. května, přinesl ve večerních hodinách debatu o Výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Plénu ji představil její zpravodaj Sajjad Karim z frakce Evropských konzervativců a reformistů. A s dvouminutovým příspěvkem vystoupil také místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. 

Ten vyjádřil ke zprávě pozitivní přístup. “Musím říct, že jako fanoušek lepší právní regulace jsem si přečetl zprávu se zájmem. I když nejsem stínovým zpravodajem ALDE, mohu se pod ní plně podepsat,” zahájil Telička svůj příspěvek. “Rovněž podporuji doporučení, která můj kolega Karim předkládá,” dodal. 

Telička však upozornil na několik problematických bodů. Nejprve vyjádřil jisté pochybnosti nad tím, že by mělo dojít k prodloužení konzultačních období národních parlamentů, která jsou v současné době dlouhá dva měsíce. Dle jeho názoru je také nutné zdůraznit, že některé národní parlamenty považují odůvodnění subsidiarity a proporcionality za proces nekompletní nebo vůbec neexistující. “Výbor pro posuzování dopadů uvedl, že 32 % posouzení dopadů v roce 2014 bylo neuspokojivých a zpravodaj říká, že se tento poměr nezlepšuje. Nejenže se nezlepšuje, ale v tomto směru nedošlo ani k žádnému pokroku,” vysvětlil Telička. 

Dále upozornil na fakt, že v roce 2014 vydalo odůvodněné stanovisko pouze 15 parlamentních komor. “Správně chceme mít větší zapojení národních parlamentů. Ale v roce 2014 využilo tuto možnost jen 15 z nich,” vysvětluje, “musíme na národní parlamenty klást větší důraz a vyvíjet tlak.”

Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě se zabývá posilováním těchto dvou principů tak, jak jsou dány v Lisabonské smlouvě. Spolupráce národních parlamentů s unijními institucemi je podle ní klíčová. 

 

Sdílet