Roaming není jen pro elity - EP stvrdil úplné zrušení roamingových poplatků zastropováním velkoobchodních cen za datový roaming

Ve středu večer bylo v EP projednáno a předloženo ke konečnému hlasování ujednání mezi Parlamentem a Radou EU o velkoobchodních cenových stropech při provádění roamingových datových přenosů mezi jednotlivými zeměmi EU. Zastropování velkoobchodních cen za roaming bylo nezbytné k úplnému zrušení roamingu k 15. červnu 2017. 

„ Je to důležitý krok směrem k jednotnému digitálnímu trhu. Krystalicky se v tomto případě ukazuje přidaná hodnota EU pro spotřebitele. Přestože velcí operátoři zlobbovali členské státy a tedy velkou část Rady EU podařilo se Evropskému parlamentu v součinnosti s Evropskou komisí a následným jednáním s Radou dosáhnout kýženého, i když ne zcela ideálního výsledku. Nyní půjde o to pohlídat operátory, aby si nižší marže nechtěli kompenzovat službami na domácím trhu. Zde bude zásadní roli hrát národní regulátor a snad v budoucnu i větší konkurence, “ uvedl po hlasování Pavel Telička.

 

Sdílet