Oběhová ekonomika: příležitost, nebo nesmyslný „tlak z Bruselu“?

Místopředseda Evropského parlamentu (EP) Pavel Telička se v pondělí 30. ledna 2017 v Plzni zúčastnil diskusního setkání nazvaného „Oběhové hospodářství: Výzvy pro Plzeňský kraj“. Je oběhová ekonomika příležitostí pro české podniky i stát, nebo představuje zvyšování podílu recyklace, předcházení vzniku odpadu či omezování skládkování, „nesmyslný tlak z Bruselu“? Na tyto a mnoho dalších otázek hledali odpovědi hosté diskuse i publikum.

Panelové diskuse se kromě Pavla Teličky zúčastnili také Radka Trylčová (členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství), Tomáš Drápela (předseda představenstva Plzeňské teplárenské), Pavel Černý (ředitel společnosti Rompold-R Rokycany) a Ivo Kropáček (expert na odpady Hnutí DUHA). Diskusi moderoval vydavatel portálu EurActiv.cz, Jan Vitásek. Portál EurActiv.cz ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky byl také organizátorem debaty.

„Oběhová ekonomika je někdy ještě těžko uchopitelné téma, ale já v ní vidím obrovskou příležitost – pro inovace, nová pracovní místa a hospodárnější fungování podniků. Oběhová ekonomika nabízí řešení pro efektivnější využívání zdrojů, pro šetrnější využívání životního prostředí. Pro mne je to ale především průmyslová agenda. Změny v ekonomice, které nám mohou pomoci posunout se směrem k více oběhovému a udržitelnému zpracování zdrojů, se musí uskutečnit na úrovni průmyslu, ale také spotřebitelů. Odpad z Evropy je dnes často vyvážen například do Číny. Tam jej recyklují, vytvářejí druhotnou surovinu a levné hotové produkty, jejichž konkurenci pak čelí naše podniky, exportují do Evropy a my je kupujeme. Je třeba si uvědomit, že odpad je zároveň surovinou a oběhová ekonomika je pro nás příležitostí, a to nejen ke zlepšení životního prostředí,“  řekl v úvodu svého příspěvku Pavel Telička. Dále informoval o novém balíčku opatření, který nedávno představila Evropská komise (EK), a také o aktuálních cílech pro sběr a recyklaci odpadů, které před několika dny schválil výbor EP ENVI (Výbor Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin).

Nové cíle schválené výborem ENVI:

Zvýšení cílů pro recyklaci oproti návrhu EK:

o Recyklace a příprava k opětovnému použití – komunální odpad (současný cíl je 50% do 2020):

* EK: 60% do 2025, 65% do 2030

* EP: 60% do 2025, 70% do 2030

 o Recyklace a příprava na opětovné použití – obalové odpady (současný cíle je 55% do 2008 s výjimkou pro některé státy)

* EK: 65% do 2025, 75% do 2030

* EP: 70% do 2025, 80% do 2030

o Snížení cíle pro skládkování

* EK: 10% do 2030

* EP: 5% do 2030, pouze vytříděný zbytkový odpad bude akceptován na skládkách

Po úvodních slovech všech panelistů následovala živá debata. Jedním z hlavních témat byla otázka, nakolik jsou „povinná čísla”, odhlasovaná ve Výboru pro životní prostředí veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), reálně dosažitelná a zda je dokážeme v českém prostředí uvést do praxe. Základním rozporem, který účastníci setkání řešili, bylo, zda je pro nás oběhová ekonomika příležitostí či zda se jedná spíše o zbytečnou zátěž, která českým podnikatelům komplikuje život. Při improvizovaném hlasování nicméně absolutní většina hostů v sále vyjádřila, že oběhovou ekonomiku vnímají pozitivně, jako příležitost. Shoda mezi panelisty panovala ohledně nutnosti, najít jednotnou metodiku pro vykazování dat o sběru či recyklaci odpadu – tak, aby všechny země EU používaly stejný systém, který by umožnil s daty dále pracovat, vyhodnocovat je a porovnávat.

Účastníci diskuse se také shodli na nutnosti dokončit Zákon o odpadech, který v ČR stále chybí. Pavel Telička apeloval na české subjekty, aby byly aktivnější v komunikaci s evropskými institucemi, aby se více zapojily do debaty v Evropském parlamentu, prostřednictvím českých zástupců i v Radě a předkládaly např. dopadové studie. Většina přítomných se shodla na tom, že je třeba zapojit do oběhové ekonomiky všechny části „řetězce” – tedy ty, co provozují skládky, spalovny i samotné kraje. A především mít v ČR fungující zákony, které se nebudou překotně měnit a dostatek času se novým standardům přizpůsobit.

Pavel Telička k debatě dodal: „Každá legislativa musí dát prostor pro reálný byznys. V příloze nové legislativy, kterou jsem pomáhal prosadit, jsou uvedeny fiskální i nefiskální pobídky, jejichž jsem autorem. Počáteční náklady nového podnikání mohou být vysoké, ale tady by měla fungovat role státu. A myslím, že pro ČR je oběhová ekonomika každopádně příležitostí a ne jen nutností. Je ale třeba prosazovat toto téma jako prioritu, mít kvalitní legislativu a také politický leadership.”

Více o debatě se můžete dočíst v článku na EurActiv.cz, zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: EurActiv.cz 

Sdílet