Stejná značka, dvojí kvalita? Parlament přijal směrnici, která tuto obchodní praxi výrazně omezí

Evropský parlament se na svém posledním plenárním zasedání v tomto volebním období zabýval větší ochranou spotřebitele. S tím je spojená i českou stranou kritizovaná dvojí kvalita potravin. Parlament ve středu proto hlasoval o směrnici o posílení pravidel EU v souvislosti s ochranou spotřebitelů.

Návrh je součástí tzv. balíčku Nové dohody pro spotřebitele s cílem prosadit a modernizovat unijní pravidla s důrazem na vývoj v digitálním hospodářství. Legislativa, která prošla Parlamentem, má potenciál významně posílit ochranu spotřebitele v Unii.  

„Hlasování o dohodě představuje dobrý krok v posílení práv spotřebitelů v EU,“ řekl Pavel Telička, který je lídrem hnutí HLAS. „Stěžejní je fakt, že odsouhlasená pravidla by měla bránit firmám dodávat na unijní trh výrobky s různým složením avšak se stejným a tedy zavádějícím označením. Tato obchodní praxe byla kritizována zejména některými zeměmi střední a východní Evropy, kde skutečně existovala a bohužel stále existuje řada důkazů o tom, že někteří velcí hráči zneužívají své pozice na trhu a na východní trhy dodávají marketingově totožné výrobky, avšak s horším složením,“ vysvětlil místopředseda Evropského parlamentu. 

Odsouhlasená směrnice i přes nesporný pokrok nicméně dává společnostem i určitou flexibilitu, a to pokud jde o preference spotřebitelů nebo dostupnost surovin. Zdali je tato dvojí kvalita potravin skutečně založená na objektivních faktorech, nebo je to jen marketingový tah firem, by měl rozhodnout nezávislý úřad. „I když bych býval byl rád, kdybychom dnes hlasovali o pozměňovacích návrzích s přísnějším a přesnějším zněním a tyto schválili, což jsem také podporoval, stávající přijatá směrnice je krokem vpřed a nebudeme v nejistotě čekat, jak se vyvine situace v nově navoleném EU,“ doplnil Telička. Telička naráží na to, že se nakonec jemu a dalším poslancům nepodařilo získat většinu poslanců EP pro hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nakonec se tedy schválilo znění vzešlé z negociací mezi EP a Radou, která neměla a asi ani nebude v blízké budoucnosti vůli jít směrem pozměňovacích návrhů EP. „Vím, že v současné předvolební situaci bude řada kolegů přijatou legislativu kritizovat a honit body do voleb. Nejhorší však bude již nyní tento pozitivní krok podrývat v parciálním zájmu. Dejme tomu šanci a uvidíme, pokud se budeme muset k legislativě revizním úsilím vrátit“, sdělil Telička. 

Členské státy dále získají právo například omezit agresivní nebo zavádějící reklamní kampaně. Část změn se následně dotkne i srovnávačů cen. Poskytovatelé těchto služeb budou muset zákazníky více informovat o tom, na jakém základě poskytují své výsledky. 

 

Sdílet