Business statistics je cestou, jak zjednodušit současnou evropskou legislativu, a to nejen pro potřeby průmyslu, říká Telička

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se zúčastnil trialogu k novým podnikovým statistikám (Business statistics). Cílem je ukončit právní roztříštěnost právě v oblasti evropských podnikových statistik. To by mělo v konečném důsledku snížit administrativní zátěž zejména malých a středních podniků – a to až o 13, 5 procent.


Komise navrhla vytvořit nový společný právní rámec pro rozvoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících se hospodářské činnosti i výkonnosti podniků a mezinárodních transakcí, činnosti v oblasti výzkumu a vývoje technologií. Současná evropská statistika je rozvíjena v rámci programu Evropského statistického programu (ESP).  Základním pilířem jsou zde data z hospodářské činnosti, geoprostorová a sociodemografická data včetně informací ze zemědělského a výrobního sektoru i životního prostředí. 

„Oceňuji, že se nám podařilo ukončit trialog o tzv. Business statistics. Je to příklad legislativy, která opravdu směřuje ke zjednodušení evropské legislativy na současné a budoucí potřeby průmyslu. Nyní je na členských státech, aby legislativu implementovaly,“ okomentoval výsledek trialogu místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. 


Návrh komise reaguje na stále zvyšující se potřebu statistických dat, která jsou důležitá pro rozhodování jak v soukromé, tak i ve veřejné sféře. Aktuální legislativní návrh je součástí programu REFIT v rámci kterého dojde ke sjednocení 10 nařízení do jednoho právního rámce. Právě tato změna má umožnit snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky. Komise odhaduje, že by toto snížení mohlo být až o 13 procent. 


Projekt evropských podnikových statistik by měl následně umožnit široké veřejnosti a občanům lépe se orientovat v procesech unijního rozhodování a tím i více porozumět tomu, na jakém základě různá legislativní opatření fungují. Právě to je nezbytným aspektem pro porozumění současné debatě o budoucnosti EU. 

Sdílet