Telička pokračuje v boji za transparentnější zacházení europoslanců s finančními prostředky

Již dva roky je Pavel Telička jedním z iniciátorů snahy zpřehlednit nakládání europoslanců s finančními prostředky. Stejné dva roky tuto snahu podkopávají evropští lidovci a socialisté. Nyní společně se svým holandským kolegou Gerbenem-Janem Gerbrandym vyráží opět do boje – předkládá další návrh, jehož cílem je reformovat poslanecké náhrady pro všeobecné účely.

„Je naprosto nutné reformovat to, jak europoslanci zacházejí se svými příspěvky na obecné výdaje (GEA), které mají sloužit především k pokrývání nákladů za kanceláře,“ vysvětlil Pavel Telička, „nejedná se o zanedbatelné množství peněz. Avšak žádná skutečná kontrola toho, co se s těmito penězi děje, tady neexistuje. Poslanci nejsou povinni vést účetnictví, nikdo tak nemůže zjistit, zda jsou utráceny opravdu za to, k čemu mají sloužit. A to potřebujeme změnit“

Jakožto místopředseda je Pavel Telička rovněž členem Předsednictva Evropského parlamentu, které zodpovídá za finanční, organizační a administrativní rozhodnutí, jež se týkají fungování této evropské instituce. Od počátku v této roli prosazuje zlepšení transparentnosti a zvýšení odpovědnosti europoslanců, co se týče utrácení veřejných peněz. Jako člen pracovní skupiny k reformě tohoto systému připravil návrh, který by povoloval externím auditorům kontrolovat výdaje jednotlivých europoslanců v rámci náhrad. Tento krok, který by zajistil větší přehled nad veřejnými rozpočty, však neprošel v předsednictvu přes evropské lidovce a socialisty.

O zajištění větší transparentnosti se však pokouší dál. Nyní předkládá spolu s holandským europoslancem Gerbenem-Janem Gerbrandym nový návrh. V něm vyjadřují politování nad současným postojem předsednictva a připomínají, že již dříve Evropský parlament odhlasoval pozici, v níž stojí, že by měli europoslanci uchovávat účty za jejich útraty, publikovat pravidelný přehled výdajů a neutracené peníze vrátit na konci svého mandátu.

„Předsednictvo Evropského parlamentu by mělo nejlépe okamžitě obnovit diskuze o těchto penězích, aby bylo možné dospět k dohodě ještě do konce současného mandátu,“ apeluje Telička, „jen taková dohoda může docílit toho, že bude financování Parlamentu transparentnější a europoslanci budou více finančně zodpovědní. V současné situaci nelze zajistit to, že si europoslanci z těchto peněz nekupují třeba osobní dárky a podobně.“

Toto opatření by mělo být jen prvním cílem Teličkovy iniciativy. „Dohoda by byla základním krokem k mnohem zásadnější reformě,“ dodal, „jsem zastáncem ještě výraznějších změn, které by dále směřovaly k transparentnosti i k nemalým finančním úsporám. Půjdu za tím až do konce tohoto mandátu a v případě volebního úspěchu také v dalším volebním období.“

Sdílet