Noční dohoda o Nástroji pro propojení Evropy. Telička jednal s Radou a Komisí o 40 miliardách eur

Po několikahodinovém trialogu se zástupci Evropského parlamentu, Komise a Rady shodli na provizorní dohodě k podobě Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Jakožto zpravodaj pro dopravní část tohoto nástroje měl při takzvaném trialogu důležité slovo také místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

3:04 – čas, kdy bylo v noci ze čtvrtka 7. března na pátek po náročném jednání dosaženo shody nad podobou Nástroje pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility) na období mezi lety 2021 až 2027. Finální podoba legislativy k 40 miliardám eur má zajistit zlepšení dopravní, energetické i digitální propojenosti Evropské unie. „Během několikahodinového jednání se nám v noci nakonec podařilo dosáhnout zajímavé dohody, a to i pro Českou republiku,“ vysvětlil Telička, „a již nyní mohu říci, že vodní koridor Dunaj-Odra-Labe mezi projekty není.“

Hlavním cílem Nástroje pro propojení Evropy je podpora investic do transevropských sítí ve třech výše zmiňovaných oblastech – v dopravě, energetice a digitalizaci. „Právě vysoce výkonná infrastruktura v těchto oblastech je základem pro dobře propojenou a fungující EU, v níž mohou její občané plně využívat výhod volného pohybu a jednotného trhu,“ přiblížil legislativu Telička, který se stal jedním ze dvou zpravodajů dopravního, a zároveň největšího pilíře tohoto nástroje. Doplnil ho rumunský europoslanec Marian-Jean Marinescu.

CEF je jedním z klíčových finančních nástrojů EU. Zaměřuje se na růst i konkurenceschopnost a podporuje vznik nových pracovních míst. Dohoda přijatá během trialogu posouvá cíle nástroje ještě o stupeň výše. Podpora by se měla zaměřit na podporu bezpečné, čisté a propojené mobility, rovněž by měla vést ke klimatické neutralitě, tedy stavu, v němž jsou veškeré emise skleníkových plynů vyváženy postupy pro jejich odstranění z ovzduší. Dohoda dává prioritu prostředkům s nejnižšími dopady na životní prostředí, jako jsou vlaky, a požaduje rozvoj nabíjecích míst pro vozidla užívající alternativní paliva.

„Dohoda by měla přispět také k podpoře a usnadnění přeshraničních projektů. Poprvé byl CEF sjednán na období 2014 až 2020. A přestože se ukázalo, že funguje skutečně dobře, pořád má nedostatky především v přeshraničních a součinnostních aspektech. To by měla tato dohoda změnit tím, že poskytne zvláštní podporu takovým projektům, které by kladly důraz právě na tyto aspekty,“ upřesnil Telička. Výsledný text obsahuje téměř všechny jím předložené návrhy a kompromisy, které již dříve odhlasoval dopravní a energetický výbor. K nařízení bylo v Evropském parlamentu předloženo 1200 pozměňovacích návrhů, s nimiž se museli zpravodajové vypořádat.

"V průběhu noci jsem společně se dvěma kolegy dosáhl celé řady ústupků ze strany Rady," dodal Telička, "ač jsem byl zodpovědný za dopravu, byl jsem autorem i mnoha řešení v oblasti energetiky a digitálu. V modernizaci programu se podařilo dosáhnout výsledku, který jsem ani neočekával."

Provizorní dohodu trialogu musí nyní formálně schválit ještě Evropský parlament a Rada.

Více o Nástroji pro propojení Evropy naleznete tady:

Telička se stal zpravodajem ke Connecting Europe Facility, jednomu z klíčových nástrojů EU 

Telička uspořádal v Praze pracovní setkání k Nástroji pro propojení Evropy (CEF), u kterého je zpravodajem 

Dopravní a energetický výbor odhlasoval Teličkovu zprávu k Nástroji pro propojení Evropy. Rozhodne o přerozdělení desítek miliard 

Nařízení o Nástroji pro propojení Evropy (CEF) se muselo vypořádat s více než tisíci pozměňovacími návrhy. Aneb jak funguje legislativní proces v EU? 

Sdílet