Recyklujeme, jak nejlépe dovedeme. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo třetí ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Kancelář místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky by ráda informovala o třetím ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Soutěž je určená nejen pro výrobní podniky a rodinné firmy, zapojit se taktéž mohou drobní živnostníci, obce a města včetně studentů základních, středních i vysokých škol.

Hlavním cílem soutěže, kterou ministerstvo organizuje, je mimo společenskou osvětu i prezentace úspěšných českých firem, které v oběhovém hospodářství nalezly svou podnikatelskou příležitost. Z odpadních materiálů získávají suroviny pro vlastní výrobu a jsou se svými výrobky na trhu úspěšní.

Podle Pavla Teličky je tento přístup dobrý nejen, protože informuje veřejnost o pozitivech oběhové ekonomiky, ale zároveň vytváří potřebu po co nejšetrnějším zpracování odpadu. „Je to cesta, jak dát nejen českému, ale celounijnímu hospodářství nový stimul. Je však důležité poznamenat, že nesmíme technologicky a legislativně zaostat před zbytkem světa,“ doplnil Telička. 

Do soutěže budou tedy zapojeny všechny projekty budující odpovědný přístup k využívání surovin, které máme. Může jít o například kreativní zpracování plastů, starého papíru nebo inovativní využití druhotných surovin ze stavebnictví. Do soutěže se mohou hlásit i ty projekty, jež prostřednictvím krátkého videospotu inspirují odbornou i laickou veřejnost ke znovuvyužití použitých výrobků.  

Pro přihlášení do soutěže stačí vyplnit formulář dostupný na stránkách ministerstva, ve kterém soutěžící popíše svůj projekt a připojí vizuální dokumentaci. Vše je zdarma a uzávěrka je do konce března.

Ministerstvo se touto formou snaží podpořit konkurenceschopnost českých podniků a celkovou udržitelnost tuzemského hospodářství, a to cestou zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií i využití druhotných surovin.

Pavel Telička se tématu oběhového hospodářství věnuje dlouhodobě. V Evropském parlamentu je zpravodajem Výboru pro průmysl, energetiku a výzkum (ITRE), který již schválil balíček čtyř návrhů k odpadovému hospodářství. „Oběhové hospodářství by se mělo v blízké budoucnosti stát zcela novým ekonomickým odvětvím, které by mělo vytvořit tisíce pracovních míst. Důležité je pro firmy vytvořit systém pobídek, aby postupně přešly na moderní recyklaci i doposud nerecyklovaného odpadu, který běžně končí na skládkách nebo se z Evropy vyváží do Asie, kde se poté následně recykluje a znovu používá ve výrobě,“ řekl k tématu Telička.

Sdílet