O slovo se hlásí hnutí Hlas. Telička s Ježkem zakládají novou politickou sílu, prvním úkolem je uspět v evropských volbách

Poslanci Evropského parlamentu Pavel Telička a Petr Ježek zakládají nové politické hnutí Hlas. Jeho prvním cílem bude uspět v květnových evropských volbách. Dlouhodobě má ambici etablovat se jako otevřená politická platforma hájící principy liberální demokracie a prosazující moderní ekonomiku i zmenšování rozdílů ve společnosti.

Svět prožívá bouřlivý vývoj. Moderní technologie a s nimi související sociální, obchodní a další změny přinášejí lidem velké množství dříve nepoznaných výhod. Posiluje se pohyb přes hranice států a kontinentů. Globalizace však přináší i některé stinné stránky, na něž vládnoucí elity v řadě zemí dostatečně nereagují. Nespokojenost s politickou situací nejen v České republice, oslabování demokracie a právního státu i pokračující rozdělování společnosti dovedlo europoslance Pavla Teličku a Petra Ježka k založení nového hnutí HLAS. Spoluzakladateli a členy přípravného výboru jsou také sociolog Martin Převrátil a právník Aleš Novák.

„Chtěli bychom přispět k tomu, aby naše země měla nejen v Evropě hlas, který bude více slyšet a bude hlasem rozumu, ambice a zodpovědnosti,“ vysvětluje důvod založení nového hnutí místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, „nechceme vytvořit jen jednorázovou platformu pro květnové volby. Chceme hnutí etablovat jako otevřenou politickou platformu v pravém středu politického spektra, jejímž cílem bude prosazování liberální demokracie, vytváření podmínek pro modernizaci a vyšší konkurenceschopnost české i evropské ekonomiky a posilování soudržnosti v současnosti znatelně rozdělené společnosti.“  

Prvním cílem hnutí Hlas je uspět v květnových volbách do Evropského parlamentu. Evropskou legislativu by ovlivňovalo směrem k prohlubování vnitřního trhu, posilování hospodářské a finanční stability a bezpečnosti. Cestou smysluplných reforem chce prosazovat snižování byrokracie a posilování národní rozmanitosti a aktivně řešit problémy a výzvy, které budou mít v blízké budoucnosti výrazné dopady na kvalitu života nejen českých, ale i unijních občanů.

„Na české politické scéně těžko hledáme subjekt, který by nám vyhovoval zaměřením i personálně. Z mnoha podnětů přitom víme, že nejsme zdaleka sami,“ říká Petr Ježek, předseda zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky a předseda delegace pro Japonsko, „naším cílem je navázat na odvedenou práci v Evropském parlamentu a také přinést do české veřejné debaty víc věcnosti, zkušenosti a odbornosti. Politik musí mít jasné názory, ale zároveň musí být ochoten a schopen tvrdě pracovat, aby je realizoval – mnozí se stali pouze komentátory všeho možného i nemožného, ale jinak za nimi nic vidět není.“

Hnutí Hlas chce navázat na práci dvou současných europoslanců, kteří na půdě Evropského parlamentu zúročují svou téměř třicetiletou zkušenost z nejvyšších funkcí v české státní správě i v evropských institucích. Pavel Telička i Petr Ježek se během současného mandátu stali zpravodaji k desítkám důležitých evropských zákonů a vybudovali si vliv ve své současné politické skupině, ale i napříč parlamentem.

Prostor by hnutí rádo nabídlo i mladým lidem a lidem doposud působícím v jiných profesních oblastech, kteří mají zájem o vstup do politiky, ale brání jim v tom faktická neprostupnost stranických aparátů, neochota vedení stran přijímat změny a naslouchat novým a neotřelým vizím.