Návrh nařízení o možném zastavení plateb zemím nerespektujícím zásady právního státu necílí jen na Maďarsko a Polsko, řekl Telička ve vysílání ČT24

Mohla by EU zastavit platby z rozpočtu těm zemím, které nerespektují zásady prvního státu? Ve čtvrtek 17. ledna návrh nařízení, které by tento krok umožnilo, odhlasoval Evropský parlament. „Jedná se o vyvážený návrh, který může sloužit jako jasný signál a snaha předejít tomu, aby se vůbec k podobnému postupu muselo přikročit,“ řekl místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Evropský parlament během posledního dne svého lednového plenárního zasedání ve Štrasburku schválil návrh, podle kterého by mohlo dojít k pozastavení nebo zmražení plateb těm členským zemím Evropské unie, které nerespektují zásady právního státu. Nařízení je určeno na ochranu víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027, z něhož by podle europoslanců neměly být vypláceny peníze státům, které zasahují do nezávislosti soudů, nebojují proti podvodům a korupci nebo porušují základní lidská práva.

Jak velkou podporu měl návrh v Evropském parlamentu, ptala se ve vysílání ČT24 moderátorka Pavla Teličky. „Na plénu měl návrh velmi silnou podporu. To jen potvrzuje, že má skutečně svou relevanci a opodstatnění,“ odpověděl Telička, „nyní samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu postaví Rada. Nicméně ta většina v Parlamentu byla skutečně výrazná. A já pevně doufám, že je v Radě většina států, které si zakládají na tom, že jednou z hodnot EU je právě respekt k právu, dodržování právního státu.“

Podle Teličky je navíc návrh nařízení vyvážený. Omezit financování nebude moci jen Evropská komise, ale musí to odsouhlasit i členské státy. „Proto doufám, že v Radě v nějaké podobě projde, a pak i v trialogu, v němž v rámci finální fáze Parlament s Radou diskutují o nesrovnalostech, svých rozdílných názorech a hledají kompromisy,“ vysvětlil Telička, „takže doufám, že nakonec opravdu projde, že to bude kvalitní legislativa, která, doufejme, nebude muset být nikdy využívána v praxi, protože nebude docházet k významnému porušování příslušných právních norem.“

Telička zároveň upozornil, že by se neměla diskuze o nařízení zaměřovat jen na Polsko a Maďarsko. „Hovoříme v této souvislosti především o těchto dvou zemích, což je dnes do jisté míry legitimní, protože se jedná o státy, které jsou právě za porušování práva EU nyní oprávněně kritizovány,“ uvedl, „nicméně bychom neměli návrh vnímat tak, že je zaměřený primárně proti nim. Může totiž dostihnout kohokoli, jakýkoliv členský stát. Doufejme proto, že to sehraje i nějakou preventivní roli.“

Součástí návrhu je díky Evropskému parlamentu nyní i ustanovení, které uvádí, že i přes zastavení plateb z fondů EU by musel přislíbené peníze poslat konečným příjemcům postižený stát ze svého rozpočtu. „Je to i můj dlouhodobý názor, že je velmi nešťastné, aby byli trestáni koncoví příjemci,“ dodal Telička, „mohl by tak utrpět třeba projekt, který má přeshraniční charakter. V tom případě by nebyl trestán jen ten jeden stát, ale i všechny další do tohoto projektu zapojené země. Proto jsem rád, že to bylo v návrhu reflektováno.“

 

Sdílet