Neodhlasování dohody k balíčku mobility je velkým zklamáním. Musíme najít co nejrychleji kompromis

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch ve čtvrtek 10. ledna neodhlasoval kompromisní dohody tržní a sociální části balíčku mobility. Ze tří hlasovaných částí prošla jen jedna, která řeší kabotáž a u níž byl stínovým zpravodajem Pavel Telička.

„Z výsledků hlasování jsem skutečně zklamaný. Musíme se co nejrychleji shodnout na výsledné podobě zbývajících částí, protože žádný výsledek je tím nejhorším řešením jak pro naše řidiče, tak pro společnosti, které je vysílají,“ komentoval situaci po skončení hlasování místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Výbor zamítl tu část balíčku, která se zabývá pravidly pro denní a týdenní dobu řízení, pro minimální přestávky, doby odpočinku a požadavky na konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy.

„Tato opatření mají řešit protekcionismus i zneužívání levné pracovní síly ze zemí východní Evropy. Proto je nutné najít pro pravidla vysílání řidičů společné evropské řešení. To se s negativním výsledkem hlasování bohužel opět odsouvá,“ vysvětluje Telička, „situace na silničním trhu v Evropě tak bohužel zůstává nevyhovující.“ Protekcionismus některých členských států nadále narušuje volný trh a situace se bez vhodné legislativy může a bude stále zhoršovat.

„Musíme proto nyní co nejrychleji hledat řešení. Pokud se totiž návrh nestihne schválit do konce tohoto mandátu, může to platnost nové legislativy výrazně opozdit,“ dodal Telička, který začal jednat téměř okamžitě. Jen pár minut po nepříznivém hlasování ve výboru se ve své kanceláři sešel s ministry dopravy Bulharska a Polska, aby si promluvili o dalším postupu. Tyto země přitom během jednání doposud zaujímaly spíše krajnější pozice přílišné až nereálné liberalizace, která by stejně jako protekcionismus měla negativní vliv na vnitřní trh. 

 „Tím, že za mnou přišli a chtějí se mnou v této problematice spolupracovat i nadále, ministři ukázali, že pochopili mou argumentaci, kterou jsem proti některým pozměňovacím návrhům měl. Je vidět, že chtějí situaci řešit a dotáhnout ji do konce,“ sdělil Telička. I tohle podle něj dokazuje, že to není tak, že by proti sobě v této záležitosti stál západ s východem. Protekcionistická národní opatření nejsou ani zdaleka jen záležitostí východu.

Důležitou část balíčku mobility neodhlasoval Evropský parlament již v červenci minulého roku. Proto se zpráva vrátila zpět do výboru k přepracování. Z dalších jednání pak vzešla kompromisní dohoda. Jakožto stínový zpravodaj jednoho z návrhů a zároveň koordinátor poslanců ALDE v dopravním výboru byl Telička přítomen u většiny jednání. „Mohu říci, že jsme měli na stole dobrou dohodu, která by výrazně přispěla ke zlepšení situace. Bohužel takto zůstává stav pořád nejistý,“ řekl Telička. 

Co bylo během hlasování přijato, byla kompromisní dohoda o kabotáži, u níž byl Telička stínovým zpravodajem a která vzešla mimo jiné z jím připravovaných návrhů. Pravidla v ní obsažená se snaží cílit především na podniky zaregistrované v zemi, které jsou ‚příjemné‘ z hlediska daňových záležitostí, avšak své obchodní činnosti provádí v jiných zemích. Zaměřují se rovněž na společnosti, které využívají k mezinárodní přepravě i dodávky nad 2,4 tun. I tyto společnosti budou muset dodržovat pravidla pro mezinárodní nákladní dopravu, aby nedocházelo k narušování trhu. „Přestože jsem rád, že prošla alespoň tato část, jedná se o balíček, který nebude fungovat bez schválení jako celku. Proto i nadále povedu jednání, aby se dosud neschválené návrhy dostaly k hlasování na plénu co nejdříve,“ dodal Telička.

Sdílet