Pavel Telička
Curriculum Vitae

Pavel Telička se narodil 24. srpna 1965 ve Washingtonu. V r. 1986 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v témže roce nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí jako pracovník oddělení pro oblast mezinárodního práva. V letech 1991-1995 pracoval ve Stálé misi ČR při Evropském společenství.

V letech 1998-1999 zastával funkci náměstka a do roku 2002 prvního náměstka ministra zahraničí, vedl vyjednávací tým přístupových jednání s Evropskou unií. Od r. 2003 působil jako velvyslanec ČR a vedoucí Stálé mise ČR při EU. V roce 2004 byl jmenován eurokomisařem, téhož roku ale musel funkci uvolnit ve prospěch Vladimíra Špidly. Následně diplomacii opustil a spoluzaložil poradenskou společnost BXL Consulting s. r.o.. V květnu 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu, v první polovině mandátu byl 2. místopředsedou frakce ALDE. Od ledna 2017 je místopředsedou Evropského parlamentu, je členem a koordinátorem frakce ALDE ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a náhradníkem ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Ja také členem parlamentní Delegace pro vztahy s Izraelem a Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří a náhradníkem v Delegaci pro vztahy s Běloruskem, v Delegaci pro vztahy se Spojenými státy, v Delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU a v Delegaci v Parlamentním shromáždění Euronest. Je ženatý a má dvě děti.

PAVEL TELIČKA (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - ALDE) 

Úkoly v rámci agendy místopředsedy EP

- spolupředseda pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT 

- člen pracovní skupiny ad hoc pro provádění opatření a politiky v oblasti bezpečnosti 

- informatika a telekomunikace

- Akademie evropského práva v Trevíru 

- dohodovací řízení (spolu s místopředsedkyní McGuinnessovou a místopředsedkyní Gebhardtovou) 

- zastupování předsedy EP v mnohostranných orgánech (pro oblast bezpečnosti) včetně NATO a OBSE (spoluzodpovědnost) 

- člen kanceláře Ceny evropského občana 

- lidská práva a demokracie, kromě Sítě nositelů Sacharovovy cenu (spolu s místopředsedou Castaldem) 

 • Účast v orgánech EP
  Vice-Chair of Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE)
  Member

  Committee on Transport and Tourism (TRAN) – to monitor the activity of the Committee follow this link

  Delegation for relations with Israel  (D-IL)

  Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (DMED)

  Substitute

  Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) – to monitor the activity of the Committee follow this link

  Delegation for relations with Belarus (D-BY)

  Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly  (DACP)

  Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly (DEPA)

  Rapporteur
  TRAN (Committee on Transport and Tourism)
  • Report on Aviation strategy for Europe
  • Opinion on Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital Single Market
  • Opinion on ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market
  ITRE (Committee on Industry, Research and Energy)
  • Opinion on End-of-life vehicles, batteries, accumulators, electrical waste - circular economy
  • Opinion on Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital Single Market
  • Opinion on Landfill of waste - circular economy
  Shadow Rapporteur
  TRAN (Committee on Transport and Tourism)
  • Report on the application of the Postal Services Directive
  • Report on Improving the connection and accessibility of the transport infrastructure in Central and Eastern Europe
  • Report on EU/Jordan Euro-Mediterranean Aviation Agreement: accession of Croatia to the EU
  • Report on EU/Moldova Common Aviation Area Agreement: accession of Croatia to the EU
  • Report on EU/Israel Euro-Mediterranean Aviation Agreement
  • Report on EU/Ukraine Common Aviation Area Agreement
  • Report on Comprehensive Aviation transport agreement between the European Union and the Republic of Armenia
  • Report on Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on cross-border parcel delivery services
  • 4th Railway Package - Opening of the market for domestic passenger transport services by rail: award of public service contracts.
  • Opinion on 2017 budget: mandate for trilogue
  • Opinion on Social Dumping in Europe
  ITRE (Committee on Industry, Research and Energy)
  • Report on Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel
  • Report on Measure to safeguard the security of gas supply
  • Report on European statistics on natural gas and electricity prices - improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users
  • Report on Towards a new energy market design
  • Opinion on 2017 Draft Budget - Mandate
  • Opinion on 2017 Draft Budget - all sections
  • Opinion on Waste Directive - circular economy
  Shadow Rapporteur
  TRAN (Committee on Transport and Tourism)
  • Report on delivering multimodal integrated ticketing in Europe
  • Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital Single Market
  • Opinion - Towards a Digital Single Market Act
  • Opinion on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process
  • Opinion on 2014 discharge: EU general budget, European Commission
  • EC/Russia Agreement -  agreed principles of the modernisation of the existing system of utilisation of the Transsiberian routes
  • EU/Israel Euro-Mediterranean Aviation Agreement
  TRAN (Committee on Transport and Tourism)
  • ITRE (Committee on Industry, Research and Energy)
  • *Report on achieving the 10 % electricity interconnection target – Making Europe’s electricity grid fit for 2020
  • *Recommendation on draft Council decision on the conclusion of the Agreement for scientific and technological cooperation between the EU and European Atomic Energy Community and the Swiss Confederation
  • *Opinion on recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
  Supported the creation of the following Intergroups
  • Sport
  • Tourism
  • Sky and Space
  • Against anti-Semitismrocess
  • Digital agenda
  • Longterm investments

  Also initiated the creation of the Intergroup for Better regulation and reduction of administrative burdens in the new legislative period 2014-2019.